Dagopvang op de boerderij 

Op onze Boerderij locatie bieden wij elke werkdag dagopvang aan 10 - 12 volwassenen en ouderen. Er wordt rekening gehouden met de grootte van de groep, afhankelijk van de zorgzwaarte. Onze doelgroep is breed, er komen onder andere veel mensen met Dementie, maar wij hebben ook ruimte voor mensen uit andere doelgroepen. Wij denken in mogelijkheden. 

Er komen mensen met verschillende vormen van dementie. Deze mensen verliezen een van de meest waardevolle elementen uit het mensenleven; herinneringen. Met het verdwijnen van deze herinneringen verliezen de ook een stukje van zichzelf en hun dierbaren. Wij streven ernaar om onze mensen zoveel mogelijk geluksmomenten te bezorgen. Dit doen we door iedereen heel positief te benaderen, complimentjes te geven en aardig te zijn. 

Tijdens de dagopvang doen wij verschillende activiteiten. Denk hierbij aan werken met planten en dieren, samen bewegen, iets maken voor in de boerderij winkel, groenten schoonmaken en samen maaltijden bereiden.