Missie en visie

Missie

Het bieden van intensieve dementiezorg in een kleinschalige, huiselijke setting waar mensen zich veilig voelen. Waar hun dag/-nachtritme wordt gewaarborgd en bewoners worden begeleid bij het, zo lang mogelijk, intact houden van lichamelijke en geestelijke capaciteiten.

Visie

Voor mensen met een intensieve zorgvraag neemt de zelfstandigheid waarmee invulling kan worden gegeven aan zijn/haar eigen leven steeds verder af. Oldenbosch biedt deze mensen een woonsituatie waarin ondersteuning, begeleiding en zorg beschikbaar zijn. Zodat zij zo lang mogelijk wel eigen regie over hun eigen leven kunnen ervaren. Hierbij is aandacht voor alle facetten die in het dagelijks leven van belang zijn. Bij het bieden van de ondersteuning, begeleiding en zorg gaan we dus zoveel mogelijk uit van de mogelijkheden van de bewoner en zijn/haar netwerk. Deze mogelijkheden moeten zo lang mogelijk behouden blijven en worden benut. Om een huiselijke woonsituatie te creëren wordt er zoveel mogelijk geleefd als een grote familie. Samen met de bewoner en zijn/haar netwerk werken wij aan een optimale kwaliteit van leven van onze bewoners. Hierbij zijn we bereid om van elkaar te leren en verschillen te respecteren.