Uitsluitingscriteria ouderen

Grenzen aan onze zorg/uitsluitingscriteria:

Onze intentie is dat onze deelnemers een leuke dag hebben bij ons op de boerderij. Echter er zijn een aantal grenzen aan onze zorg:

  • Volwassenen en ouderen die niet willen blijven: Wanneer een bezoeker van onze dagbesteding per se wil vertrekken kunnen wij deze niet tegenhouden. Wij proberen onze mensen het gevoel te geven dat ze vrij zijn om te gaan waardoor ze kiezen om te blijven.
  • Volwassenen en ouderen die agressief zijn: Wij hebben een non-agressiebeleid. Bij zeer ernstig en terugkerend agressief gedrag waar geen medische oorzaak aan ten grondslag ligt kunnen wij de zorgovereenkomst opzeggen.
  • Volwassenen en ouderen die gebonden zijn aan verpleegkundige handelingen tenzij Buurtzorg of familie dit verzorgt.
  • Volwassenen en ouderen met een ernstig lichamelijke beperking.
  • Volwassenen en ouderen met ernstige psychiatrische problematiek, dat bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.