Corona maatregelen : update 16 december 2020

Om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt en onze bewoners/deelnemers te beschermen, zullen wij per 16 december onze corona maatregelen aanscherpen. Dit naar aanleiding van de persconferentie van 15 december.

De algemene maatregelen blijven gelden waarbij het uitgangspunt is dat jongeren met corona gerelateerde klachten thuisblijven. Hiernaast hanteren wij de maatregelen van het RIVM:

Algemene uitgangspunten voor dagbesteding zijn:

 • Tussen de kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeft geen anderhalve meter afstand gehouden te worden.
 • Accepteer het ontbreken van de anderhalve meter afstand tussen kinderen tot en met 12 jaar en volwassenen. Probeer bij jongeren van 13 tot 18 jaar wel zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te bewaren.
 • Tussen volwassenen moet anderhalve meter afstand gehouden worden.
 • Voor kinderen en jongeren die in het kader van lichamelijke verzorging of om andere redenen fysieke nabijheid vragen, wordt per situatie afgewogen wat mogelijk, haalbaar en wenselijk is.
 • Dit geldt ook voor jongeren tussen de 18 en de 23 (voor hen onderling geldt de anderhalve meter regel wel), die deelnemen aan groepen waar ook deelnemers van 18 jaar of jonger zijn.
 • Als drie of meer kinderen of jongeren in een groep ziek worden, is dat een reden om de ouders te vragen hun kind te laten testen en om te overleggen met de GGD of verdere maatregelen nodig zijn.

Algemene uitgangspunten voor bezoek op Oldenbosch

 • Bezoek van ouders is gewoon mogelijk met het in acht nemen van de RIVM-maatregelen.
 • We doen voorafgaand aan het bezoek de gezondheidscheck. We weigeren in principe bezoekers met verkoudheidsklachten (vanaf 13 jaar), bezoekers die een huisgenoot hebben met coronaklachten én koorts of benauwdheid, of bezoekers die in het bron- en contactonderzoek van de GGD zitten. Gebruik andere (online) mogelijkheden voor contact of overleg of iemand anders kan komen om het contact wel door te laten gaan. 
 • We vragen bezoekers om zich aan de algemene maatregelen te houden en ondersteunen hen hierbij.
 • Als één van de betrokkenen tot de risicogroep voor corona behoort, bespreken we met elkaar of en op welke manier bezoek mogelijk is.
 • We vragen jongeren en hun familie, vrienden en andere vertrouwenspersonen om naast het bezoek ook zoveel mogelijk andere communicatiemiddelen te gebruiken, zoals videobellen en WhatsApp. 
 • Bij crisisopnamen mag een ouder altijd aanwezig zijn, tenzij deze verkoudheidsklachten én meer dan 38 graden koorts en/of benauwdheid heeft. Dan kijken we of iemand anders aanwezig kan zijn.

Oldenbosch stelt zelf aanvullende maatregelen:

 • Bezoek moet zich registreren bij binnenkomst.
 • Iedere dag wordt de aanwezigheid van jeugdigen/deelnemers bijgehouden.
 • Alle contacten met externen (ketenpartners, adviesbureaus, verwijzers, etc) worden online georganiseerd. Ook evaluaties/intakes worden online gevoerd, maar wanneer het noodzakelijk is deze fysiek te voeren (bijv. vanwege stagnatie hulpverleningsproces) kan hier van worden afgeweken. Hierbij worden de maatregelen van het RIVM in acht genomen (1.5 meter afstand, desinfecteren, enz.)
 • In onze openbare ruimtes is het dragen van een mondkapje verplicht.
 • Er zijn looproutes binnen de boerderij waaraan men zich moet houden.
 • Oldenbosch zorgt voor voldoende desinfectiemateriaal en beschermende middelen.