Corona maatregelen : update 5 mei 2021

 Oldenbosch stelt aanvullende maatregelen die op beide locaties worden gehanteerd.

  • Bezoek moet zich registreren bij binnenkomst.
  • Iedere dag wordt de aanwezigheid van jeugdigen/deelnemers bijgehouden.
  • Alle contacten met externen (ketenpartners, adviesbureaus, verwijzers, etc) worden online georganiseerd. Ook evaluaties worden online gevoerd, maar wanneer het noodzakelijk is deze fysiek te voeren (bijv. vanwege stagnatie hulpverleningsproces) kan hier van worden afgeweken. Intakes zijn in principe fysiek, maar wanneer het kan worden deze online georganiseerd. Hierbij worden de maatregelen van het RIVM in acht genomen (1.5 meter afstand, desinfecteren, enz.)
  • In onze openbare ruimtes is het dragen van een mondkapje verplicht.
  • Sanitair wordt iedere dag meerdere malen schoongemaakt.
  • Oldenbosch zorgt voor voldoende desinfectiemateriaal en beschermende middelen.  

Per locatie gelden verschillende maatregelen. Deze maatregelen vindt u onder de juiste kopjes.