COVID-19 protocol Zorgboerderij Oldenbosch

Om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt en onze bewoners/deelnemers te beschermen, hebben wij als organisatie een COVID-19 protocol opgesteld.

De algemene maatregelen blijven gelden waarbij het uitgangspunt is dat jeugdigen met corona gerelateerde klachten thuisblijven. Hiernaast hanteren wij de basismaatregelen van het RIVM:

 • Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Voor jongeren op onze woongroep hebben we de volgende uitgangspunten opgesteld om het contact met hun ouders/familie zoveel als mogelijk door te kunnen laten gaan. 

Algemene uitgangspunten voor bezoek op de woongroep Oldenbosch

 • Bezoek  van ouders is gewoon mogelijk met het in acht nemen van de RIVM-maatregelen. De richtlijn is een bezoekmoment per dag voor iedere jeugdige op de groep woont, waarbij twee bezoekers aanwezig mogen zijn. Hierbij stellen wij een richtlijn voor een maximaal aantal van twee bezoekmomenten per week vast. In situaties die hierom vragen, kan hier van worden afgeweken.
 • We doen voorafgaand aan het bezoek de gezondheidscheck. We weigeren in principe bezoekers met verkoudheidsklachten, bezoekers die een huisgenoot hebben met coronaklachten én koorts of benauwdheid, of bezoekers die in het bron- en contactonderzoek van de GGD zitten. We zoeken naar alternatieven voor contact met onze bewoners/deelnemers, zoals bijv: het gebruik van andere (online) mogelijkheden voor contact of we overleggen of iemand anders kan komen om het contact wel door te laten gaan. 
 • We vragen bezoekers om zich aan de algemene maatregelen te houden en ondersteunen hen hierbij.
 • Als één van de betrokkenen tot de risicogroep voor corona behoort, bespreken we met elkaar of en op welke manier bezoek mogelijk is.
 • We vragen jongeren en hun familie, vrienden en andere vertrouwenspersonen om naast het bezoek ook zoveel mogelijk andere communicatiemiddelen te gebruiken, zoals videobellen en WhatsApp.  
 • Bij crisisopnamen mag een ouder altijd aanwezig zijn, tenzij deze verkoudheidsklachten én meer dan 38 graden koorts en/of benauwdheid heeft. Dan kijken we of iemand anders aanwezig kan zijn. 

Ons uitgangspunt is dat de dagbesteding door moet gaan zo lang dit veilig en gezond kan. Hiervoor hebben we de volgende uitgangspunten opgesteld.

Algemene uitgangspunten voor dagbesteding zijn:

 • Tussen de kinderen en jongeren tot 12 jaar hoeft geen anderhalve meter afstand gehouden te worden.
 • We proberen het onderling afstand houden voor jongeren van 13 t/m 18 zoveel mogelijk te stimuleren.
 • We accepteren het ontbreken van de anderhalve meter afstand tussen kinderen tot en met 12 jaar en volwassenen. We proberen bij jongeren van 13 tot 18 jaar wel zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te bewaren.
 • Tussen volwassenen moet anderhalve meter afstand gehouden worden. Dit geldt ook voor jeugdigen vanaf 18 jaar die eveneens dagbesteding volgen.
 • Voor jeugdigen die in het kader van lichamelijke verzorging of om andere redenen fysieke nabijheid vragen, wordt per situatie afgewogen wat mogelijk, haalbaar en wenselijk is.

Oldenbosch stelt de gezondheid van haar deelnemers voorop en heeft daarom zelf maatregelen genomen om de veiligheid te vergroten.