Werkwijze

Met wie werkt de jeugdige?
Oldenbosch heeft twee eigenaren, Dennis en Gerrie. Zij werken op de werkvloer samen met de jeugdigen en begeleiden hen waar nodig. Daarnaast heeft Oldenbosch een aantal vakmensen in dienst; een tuinman, timmerman en boer. Zij hebben expertise binnen hun vakgebied en kunnen op dit gebied de jeugdigen nieuwe vaardigheden aanleren tijdens de verschillende activiteiten.
Een SKJ-geregistreerde professional heeft de leiding over de dag en zorgt voor een goed en veilig pedagogisch klimaat op de groep. Daarnaast stellen zij, samen met de jeugdige, een plan op waarin de doelen van de jeugdige beschreven worden. Zij stellen zorgplannen op, voeren evaluaties met de jeugdige, maar houden ook contact met ouders en andere betrokkenen.
Dit alles aangestuurd door een gedragswetenschapper.

Onze missie                                                                                                                                                                                                           Jongeren zelfstandigheid en zelfredzaamheid aanleren zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij, met de liefde en veiligheid die ze nodig hebben/verdienen. Veiligheid in de brede zin van het woord (fysiek, sociaal & emotioneel)

Wij werken via de oplossingsgerichte methode, met de volgende visie:

‘Door samen met de jeugdige naar een perspectief toe te werken, met doelen die de jeugdige zelf heeft opgesteld, ondersteund door de positiviteit en warmte van de professionals in een veilige en warme omgeving, willen wij de jeugdige in zijn/haar eigen kracht zetten’           

Onze kernwaarden                                                                                                                                                                                                                 Eigen regie, positiviteit, zelfbeschikking, vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid, ontwikkeling, geduldig, kleinschalig en familiair

                                         Ons motto is: Wanneer je weet wat je wil, kun je het ook en waar nodig ondersteunen we jou!

Wij besteden aandacht aan:

  • het verminderen van het aantal prikkels
  • het aanbieden van duidelijkheid en structuur
  • het verdelen van ingewikkelde taken in kleinere, meer overzichtelijke taken
  • een individuele benadering van de jeugdige
  • insteken op de kwaliteiten van de jeugdige om doelen te kunnen behalen


Nieuwsgierig geworden?
Kom gerust een keer langs om kennis te maken. We vinden het wel belangrijk dat je van tevoren een afspraak maakt, zodat we weten dat je komt. Je kan bellen naar:  06-25 54 84 98