Klachtenprocedure

Wij, Zorgboerderij Oldenbosch, doen ons best om de zorg en/of ondersteuning zo goed mogelijk aan te bieden en vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Mocht er iets zijn waardoor u niet tevreden bent en u wil dit melden, volg dan onderstaande stappen:

Welke stappen kunt u zetten:
1. U kunt hier als eerste over praten met de (betrokken) begeleider
2. Mocht dit niet voldoende zijn kunt u contact opnemen via ons eigen klachtenformulier.

U kunt te allen tijde contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris of met een vertrouwenspersoon. De Klachtenfunctionaris kan u adviseren en/of ondersteunen bij uw vraag of klacht.

Klacht voor cliënt jonger dan 18 jaar

Klachtenfunctionaris Coöperatie Dichtbij
Tel:  06-30686762
E-mail: klacht@dichtbij.coop
Post: Postbusnummer 1782 9701 BT Groningen

De klachtenprocedure van Coöperatie Dichtbij kunt u hier nalezen.

Als je onder de Jeugdwet valt en liever met een onafhankelijke vertrouwenspersoon wil praten, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen van Zorgbelang Groningen/het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.
Telefoon: 088 555 1000
Mail: info@akj.nl
De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en legt je uit wat je wel en niet kan en mag verwachten.
Meer informatie over de vertrouwenspersonen vind je op Vertrouwenspersoon Jeugdhulp | Zorgbelang Groningen (zorgbelang-groningen.nl).

 
Klacht voor cliënt ouder dan 18 jaar

Klachtenfunctionaris Klachtenportaal Zorg                                          E-mail: info@klachtenportaalzorg.nl


                                                                                                                      De klachtenprocedure van Klachtenportaal Zorg kunt u hier nalezen