Klachtenprocedure

Wij, Zorgboerderij Oldenbosch, doen ons best om de zorg en/of ondersteuning zo goed mogelijk aan te bieden en vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Mocht er iets zijn waardoor u niet tevreden bent en u wil dit melden, volg dan onderstaande stappen:

Welke stappen kunt u zetten:
1. U kunt hier als eerste over praten met de (betrokken) begeleider
2. Mocht dit niet voldoende zijn kunt u contact opnemen via ons eigen klachtenformulier.

U kunt te allen tijde contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris of met een vertrouwenspersoon. De Klachtenfunctionaris kan u adviseren en/of ondersteunen bij uw vraag of klacht.

Klacht namens cliënt

Vertrouwenspersoon

Klachtenfunctionaris Klachtenportaal Zorg
E-mail: info@klachtenportaalzorg.nl

De klachtenprocedure van Klachtenportaal Zorg kunt u hier nalezen

Als je onder de Jeugdwet valt en liever met een onafhankelijke vertrouwenspersoon wil praten, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen van Zorgbelang Groningen/het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.
Telefoon: 088 555 1000
Mail: info@akj.nl
De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en legt je uit wat je wel en niet kan en mag verwachten.
Meer informatie over de vertrouwenspersonen vind je op Vertrouwenspersoon Jeugdhulp | Zorgbelang Groningen (zorgbelang-groningen.nl).