De doelgroep      

Onze doelgroep bestaat uit jeugdigen met een ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek. Deze jeugdigen hebben behoefte aan duidelijkheid, structuur en begrenzing, maar ook aan begrip, een goed gesprek en een kans om zich te ontwikkelen. Dit zijn jeugdigen die thuis, op school of op andere plekken meer ondersteuning/ een andere benadering nodig hebben dan ze op dat moment krijgen. Op Oldenbosch krijgen de jeugdigen meer ondersteuning, maar wordt ook gekeken naar hoe een jeugdige zich verder kan ontwikkelen. Uiteindelijk werken we altijd naar een perspectief: weer terug naar school, terug naar huis of naar een (beschutte) werkplek.

Zoals hierboven beschreven is er altijd (voldoende) begeleiding aanwezig op Oldenbosch. Wij kunnen waar mogelijk jeugdigen intensief ondersteunen. Dit wordt logischerwijs per jeugdige bekeken. Onze doelgroep ziet er als volgt uit:

We verwachten van de jeugdigen:

  • Dat ze voldoende zelfredzaam zijn in de ADL-vaardigheden (de jeugdige zorgt zelf voor zijn persoonlijke hygiëne, kan zelfstandig douchen, eet zelfstandig etc.)
  • Dat ze gemotiveerd zijn
  • Dat ze zich aan de geldende huisregels kunnen en willen houden
  • Dat ze open staan voor ontwikkeling/verandering. Graag willen we met hen aan de slag om aan hun eigen doelen te werken
  • Dat ze kunnen functioneren binnen een groep

Ook zijn er een aantal contra-indicaties:

  • Het niveau moet minstens LVB zijn
  •  De intensieve zorg die deze jeugdigen nodig hebben, kunnen wij niet bieden. Daarnaast zullen ze moeilijk aansluiting vinden bij de andere jeugdigen.
  • Actieve drugs en/of drankverslaving
  • Oldenbosch is een plek voor kwetsbare jeugdigen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er geen drank of drugs wordt genuttigd op Oldenbosch. Het bij zich dragen van drank of drugs-parafenalia of het onder invloed zijn daarvan, is dan ook niet toegestaan en zal diegene de toegang ontzegt worden.