Missie en visie


Onze missie

 Jongeren zelfstandigheid en zelfredzaamheid aanleren zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij, met de liefde en veiligheid die ze nodig hebben/verdienen. Veiligheid in de brede zin van het woord (fysiek, sociaal & emotioneel)

Wij werken via de oplossingsgerichte methode, met de volgende visie:
‘Door samen met de jeugdige naar een perspectief toe te werken, met doelen die de jeugdige zelf heeft opgesteld, ondersteund door de positiviteit en warmte van de professionals in een veilige en warme omgeving, willen wij de jeugdige in zijn/haar eigen kracht zetten’

Onze kernwaarden

Eigen regie, positiviteit, zelfbeschikking, vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid, ontwikkeling, geduldig, kleinschalig en familiair

Ons motto is:
Wanneer je weet wat je wil, kun je het ook en waar nodig ondersteunen we jou!

Wij besteden aandacht aan:
* het verminderen van het aantal prikkels
* het aanbieden van duidelijkheid en structuur
* het verdelen van ingewikkelde taken in kleinere, meer overzichtelijke taken
* een individuele benadering van de jeugdige
* insteken op de kwaliteiten van de jeugdige om doelen te kunnen behalen