Uitsluitingscriteria

Wij van zorgboerderij Oldenbosch vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om te voorkomen dat aanmeldingen na een intake alsnog moeten worden afgewezen hanteren wij de volgende uitsluitingscriteria.

Wie kunnen wij niet de juiste begeleiding/zorg bieden? Aan cliënten:
- Met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding
- Die ernstige criminele vergrijpen hebben gepleegd en hoge recidivekans hebben                                                                                - Actieve betrokkenheid met justitie
- Die zeer intensieve lichamelijk zorgvragen hebben.
- Met verslavingsproblematiek (drank, drugs)
- Met agressie problemen of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor de groep
- Met een ernstig verstandelijke meervoudige beperking (EVMB)
- Met een (zware) audiovisuele beperking
- Die vallen onder de Wet BOPZ (bijzondere opname psychiatrisch ziekenhuis)
- Met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist
- Met wegloopgedrag                                                                                                                                                                                                       -Naast deze uitsluitingscriteria hanteert zorgboerderij Oldenbosch tijdens de intake ook een risico-inventarisatie om te bepalen of de cliënt past binnen de organisatie. Hier wordt samen met de potentiele cliënt en eventuele wettelijke vertegenwoordiger naar gekeken. Op basis van de intake en uitgevoerde risico-inventarisatie wordt besloten of de cliënt past binnen zorgboerderij Oldenbosch. Op basis van voortschrijdend inzicht en opgedane ervaringen wordt minimaal jaarlijks tijdens werkoverleg bepaald of aanpassing van de uitsluitingscriteria nodig is.