Werkwijze

Met wie werkt de jeugdige?
Oldenbosch heeft twee eigenaren, Dennis en Gerrie. Zij werken op de werkvloer samen met de jeugdigen en begeleiden hen waar nodig. Daarnaast heeft Oldenbosch een aantal vakmensen in dienst; een tuinman, timmerman en boer. Zij hebben expertise binnen hun vakgebied en kunnen op dit gebied de jeugdigen nieuwe vaardigheden aanleren tijdens de verschillende activiteiten.
Een SKJ-geregistreerde professional heeft de leiding over de dag en zorgt voor een goed en veilig pedagogisch klimaat op de groep. Daarnaast stellen zij, samen met de jeugdige, een plan op waarin de doelen van de jeugdige beschreven worden. Zij stellen zorgplannen op, voeren evaluaties met de jeugdige, maar houden ook contact met ouders en andere betrokkenen.
Dit alles aangestuurd door een gedragswetenschapper.

Nieuwsgierig geworden?

Kom gerust een keer langs om kennis te maken. We vinden het wel belangrijk dat je van tevoren een afspraak maakt, zodat we weten dat je komt. Je kan bellen naar:  06-25 54 84 98