Wonen

Op Oldenbosch wonen jeugdigen (12 tot 18 jaar) die wegens omstandigheden (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Met deze jeugdigen stellen wij een perspectief op: het uitgangspunt is dat jeugdigen weer bij hun ouders gaan wonen. Als dit echt niet meer mogelijk is dan kijken we naar een manier waarop een zo’n goed mogelijk contact kan worden opgebouwd. Het contact met ouders, familie en netwerk vinden wij op Oldenbosch namelijk erg belangrijk. Deze mensen worden ook op verschillende manieren betrokken bij het proces van de jeugdige op Oldenbosch. Dit kan zijn een keer samen koken en mee eten, op de koffie komen of samen een activiteit ondernemen op de boerderij. Hiernaast wordt ook gewerkt aan de doelen van de jeugdige binnen andere domeinen als wonen, financiën, werk/opleiding, etc. Dit plan wordt samen met de begeleider opgesteld en er wordt altijd gekeken naar de wensen en interesses van de jeugdige.

Veel is mogelijk op Oldenbosch! Wij gaan graag met u in gesprek.
Contact opnemen is vrijblijvend en kan met Yvonne Blik (teamleider jeugd) via 06-2199 3209 of y.blik@oldenbosch.eu