Samenwerkingen

Wij werken samen met een aantal bedrijven om onze bewoners de juiste zorg te bieden.

Logopediepraktijk 'Bij wijze van spreken'

Het leveren hoogwaardige en cliëntgerichte logopedische zorg met de best passende methodes voor het hoogst haalbare resultaat. Wij stellen onze cliënten met hun hulpvraag centraal, en gebruiken daarvoor de nieuwste behandeltechnieken en methodes. Wij geloven dat wij uw hulpvraag met de juiste inzet, methodes en betrokkenheid, optimaal kunnen bedienen.

logopedie.jpg
logopedie.jpg

Multimaat

Menno Buiskool
Specialist ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde richt zich vooral op de specifieke problematiek van de gezondheid, ziekte en hoe hier mee om te gaan van de oudere mens. Ik doet dit samen met anderen, met name de disciplines binnen de maatschap en verpleegkundigen en wanneer de patiënt in de thuissituatie is ook met de huisarts, omdat er meestal sprake is van meerdere problemen op verschillende terreinen. Vooral het optimaal instellen van medicatie en het verwijzen of samenwerken met andere hulpverleners is het bekende medische deel. Echter vooral het combineren van de effecten van andere deskundigen binnen en buiten de maatschap levert de winst voor de patiënt. De arts speelt hierin de rol van de eindverantwoordelijke voor de gezamenlijke aanpak (het behandelplan) 

multimaat
multimaat


Beter Thuis Wonen Thuiszorg

Bij Beter Thuis Wonen Thuiszorg is vakkundigheid een garantie. Bijscholing is daar een belangrijk onderdeel van. Wij vinden dan ook dat elke medewerker in de zorg bijscholing moet kunnen krijgen. Daarom hebben we de Beter Thuis Wonen Academie opgericht. Aan de Elbe 12 in Hoogeveen worden wekelijks verschillende cursussen en workshops gegeven die te maken hebben met het dagelijkse werk van een verzorgende en verpleegkundige, begeleider of  huishoudelijk ondersteuner. Deze scholingen worden gegeven om mensen thuis de beste zorg te bieden door onze zorgprofessionals.

De academie is voor onze eigen medewerkers, maar ook voor medewerkers van andere zorgorganisaties of bijvoorbeeld praktijkmedewerkers van huisartsen.
De docenten kennen de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van zorg en welzijn. Deze kennis verwerken we in up-to-date trainingen en opleidingen, die aansluiten bij de nieuwste (behandel)methoden en technieken. De kennis wordt in kleine groepen overgedragen door vakbekwame docenten en vakgenoten.
 

beter thuis wonen
beter thuis wonen